Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosunda dahil olmasıyla akıllarda soru işaretleri oluştu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle maaşlarının askeri ücret üzerinden belirlenecek bir tutar işveren ile yapılan sözleşmede geçecek olan rakam ile belirlenmek zorundaydı fakat bu yönde hiçbir kural olmadığından işçinin hakkını korumak için toplu iş sözleşmesi kurallarının kullanılmasına karar verdi.

Taşeron işçilerin kadroya dahil olmasını sağlayan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yer alan yeni maddeler ile hastanede görev yapmakta olan güvenlik görevlileri kadroya dahil edildi.

31 Aralık 2018 yılına kadar taşeron şirket bünyesinde çalışan güvenlik görevlileri askeri ücretin belirli bir yüzdelik diliminden fazla maaş alması tüm sosyal ve mali hakları aynen devam etti. Kadroya alınması ile değişikliğe uğramadı.

Kadroya Geçen Taşeron Maaşına Yeni Düzenleme

1 Şubat 2019 tarihinde Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu açıklama ile taşeron işçisi olan iş yeri güvenlik görevlilerinin kadroya geçmesi ile maaşları askeri ücret seviyesine çekilerek yüzde dört zamanlı bir şekilde verilmesine karar verildi. Bunun sonucunda ise mağdur olan taşerona çalışıp kadroya geçen güvenlik görevlileri eksik maaş aldığını öne sürerek dava açtı. Mahkemeler ise önceki maaşlarının yüzdelik oranlarına karşılık gelen ve yüzde dört zamlı şeklini hesaba katarak ücretlerin belirlenmesini istedi. İstinaf mahkemelerince hukuka uygun bulunan karar kabul edildi.

Yargıtay'dan kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin karar

İş Sözleşmesinde Kadroya Geçen Taşeron Maaşına İlişkin Yeni Düzenlemeler Açıkça Belirtilmemiş

1 Şubat 2019 yılında istenilen maaşlar askeri ücret seviyesine çekilerek yüzde dörtlük bir zam uygulanmış değil. 19 Ekim 2020’de de daire dava yoluna giden kadroya geçen işçinin işverenle arasında imzalanan sözleşme gereğince ücretinin askeri ücret üzerinden uygulanacak yüzde 25’lik bir zam ile ödenmesini karara bağladı. Kararda Kadroya dahil olan taşeronun ücretine yönelik yapılacak olan yüzdelik zammın her askeri ücret zammında geçerli olmasını içeren bir ek madde içermiyor. İşçi ve işveren ile arasında yapılan sözleşmede askeri ücret üzerinden yapılacak yüzdelik bir zammın açıkça belirtilmediği biliniyor ve buna bağlı olarak yeni düzenlemeler bekleniyor.