Yoksulluk, çok uzun yıllardır insanlık tarihinin en önemli sorunlarından birisi olarak, günümüz dünyasında da çözüm bekleyen konular arasında yer almaktadır. Türkiye de bu sorunla uzun süredir mücadele etmektedir

Türkiye’nin Yoksul İnsanları

Türkiye’de milyonlarca insan, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının altında bulunurken, nüfusumuzun yarısından fazlası da yoksulluk sınırı seviyesinin altında bir gelirle yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde halen devam eden yüksek enflasyon oranlarının varlığı, üretim konusunda her geçen gün geriye gitmemiz, eğitimde bir türlü beklediğimiz seviyeye gelemememiz ve bunun yanında özellikle kırsal kesimlerde çocukların eğitim alamama sıkıntılarının devam etmesi ve işsizlik oranındaki devamlı artış maalesef yoksulluk oranının artmasına ve gitgide daha derin yaşanmasına neden olmaktadır.

Yoksulluğun Mağdurları

 Bu yoksulluktan en fazla etkilenenlerin başında çocuklarımız ve işgücüne katılımda sıkıntı yaşayan, daha alt mevkilerde daha az gelirle geçimini sağlamak mecburiyetinde bırakılan kadınlarımız gelmektedir. Büyümekte olan çocuklar yoksulluktan dolayı daha fazla zarar görmekte, özellikle kırsal kesimlerimizde hastalıktan ölen, eğitimi yarıda bırakılmak zorunda kalan, yaşadığı yoksulluk nedeniyle hayata dair umutları giderek azalan çocuklar bulunmaktadır. Küçük yaşlarda yoksulluğu en acı verici şekilde yaşamaları ve yoksunluk psikolojisiyle büyümeleri gelecek hayatlarında da olumsuz etkiler doğuracaktır.

Türkiye Ne Yapmalı

Geleceğimiz olan çocuklar ve gençlere daha fazla yatırım yapılmalı, daha fazla proje üreterek onların eğitimi, refahı, yaşam kalitesi geliştirilmelidir.

Türkiye; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, onlara sosyal güvenlik olanağı sağlayan, kişilere ve ailelere yaşamlarını sürdürebilecekleri bir gelir güvencesi veren sosyal devlet olma yolunda çalışmaya devam etmelidir.

Önlenemeyen Sorun

Dünyanın hemen hemen her yerinde olan ama az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla rastladığımız yoksulluk sorunuyla Türkiye de uzun zamandır mücadele etmektedir. Ülkemizde de ne yazık ki yoksullukla boğuşan insanların sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Dünyada birçok yerde görüldüğü gibi Türkiye’de de zenginlerin servetini katlayarak zenginliğine devam ettiği, yoksulların ise giderek yoksullaştığı bir düzen bulunmaktadır. Bu yüzden Türkiye’de yoksulluk sorunu, başa çıkılması zor bir durum olarak hep var olacaktır.