Santral sinir sistemimizde en sık rastlanan inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak tanımlanan Multipl Skleroz MS tanısında MRG ve BOS bulguları gözlemlenebilmektedir.
 
Yalnız MRG’deki gözlemlenen lezyon bulgusuna göre MS tanısı koymak direk mümkün olmamaktadır ve doğru değildir. Bunun yanında T2A’da 9 ve fazla hiperintens lezyon bulunması halinde MS hastalığı tanısı konulabilir.
BT’de hiperdens olarak izlenen lezyonlar gözlenmelidir ve T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintens iken T2 ağırlıklı kesitler hipointens olarak izlenmektir.
 
MS’in erken ve doğru tanısı hız bir şekilde tedavi edilme sağlayarak ilerde meydana gelebilecek olası durumları önlemede çok önemlidir. Sadece MRG ile tanı koymak mümkün değildir ve tek başına yapılan testlerde MS’e tanı koymak doğru değildir.
 
Ms şüphesi bulunan kişilerde tanı koymaya yardımcı olma, izole klinik sendromu olan kişilerde meydana gelebilecek MS’in erken tanısı , kısa ve uzun dönem prognozun belirlenmesi, tedavi sürecinde tedaviye yanıt gibi endikasyonları vardır.
 
Bu gibi tıbbi kelimeler kişide mevcut olan çeşitli hastalıkları tanımlamak için kullanılır ve bunların en iyi yorum ve değerlendirmesini uzman olan doktorlarınız yapabilmektedir. MR raporonuzda belirlenen bu sonuçların değerlendirilmesi için doktorunuzun rehberliğine ihtiyacınız olacaktır.