Sinema Postası, yayın hayatına 1923 yılının aralık ayında başlayan bir dergidir. Sinema Postası’nın sahibi ve müdürü Hikmet Nazım idi. Derginin günümüze ulaşan ikinci sayısı 15 Aralık 1923 tarihlidir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sinema dergisi olan Sinema Postası, o dönemin birçok dergisi gibi Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanıyordu. “Kâğıtçılık, Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi” tarafından basılan derginin nüshası on kuruştu.

Başyazarlığını Vedat Örfi’nin yaptığı dergi, özenli ve yaratıcı kapaklarıyla da oldukça dikkat çekiciydi. Okuru dünyadaki sinema olaylarından ve gelişmelerinden haberdar etme kaygısı içinde olan dergi, birçok açıdan kendi döneminde ve sonrasında çıkacak olan sinema dergileri üzerinde etkili oldu.