Etkili matematik öğretimi birden çok değişkene bağlıdır: öğretmen, öğrenci, kullanılan program, materyaller v.b. birçok durumun bir araya gelmesiyle etkili bir öğretimden söz etmek mümkündür.

Öğretmen Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Etkili matematik öğretiminde öğretmenin öğretim sürecinde benimsediği özel amaç:  öğrencinin konunun ne anlama geldiğini bilip, veriler arasındaki ilişkiyi fark etmesidir. Öğretmenin bu süreçte izleyebileceği yollar:  Konuya girmeden önce hatırlatmalar yapmak. Matematiğin tarihsel gelişimi, güncelleştirilmesi ve günlük hayatla ilişkilendirilmesidir. Öğrencileri derse karşı güdüleme, konuya karşı ilginin artması ve belirlenen amaçlara ulaşma noktasında etkin olan önemli hususlardan biri de problem çözmedir.

Soru-cevap, gözlem vb. yöntemler aracılığı ile ara değerlendirmeler yapmak. Bir önceki derste neler yapıldığı, bunların üzerine neler konulabileceği şeklinde geri bildirimlerde bulunma. Pergel, iletki, cetvel, bilgisayar, yazılım, çalışma yaprakları, renkli kalemler gibi materyaller ile dersi canlı kılmak. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırıcı açıklamalar ve örnekler hazırlamak.

Matematik nasıl öğrenilir? - En Son Haberler - Milliyet

Konuyla ilgili esas sorulması gereken soruları belirleyip, uygulanacak yöntemler planlanmalı ve öğrencinin konuyla ilgili uygulama yapabilmesi için ödevler verilmelidir. Aynı zamanda verilen ödevler öğrenciyi güdülemekte ve bir sonraki derse hazırlamaktadır.

Etkili matematik öğretiminde unutulmaması gereken önemli hususlardan biri de; bireysel farklılıklardır. Sınıfta erken veya geç öğrenen öğrenciler için ya da bazı özel durumları olan öğrenciler için ilave etkinlikler düşünülmelidir.

 Değerlendirme

Etkili matematik öğretiminin bir diğer basamağı da nitekim değerlendirmedir. Öğretmen değerlendirmede bulunurken;  öğrencinin belirlenen özel hedefleri kazanıp kazanmadığını belirlemek amacıyla dersin sonuna doğru sorular sormalıdır.  Öğrencilerin bu sorular karşısındaki tepkileri not edilerek, yapılan gözlemler sonucu ortaya çıkan eksikleri tamamlamak, yanlış anlamaları engellemeye yönelik önlemler almak, kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak ve zayıf anlamaları güçlendirecek ilavelerde bulunmalıdır. Gerekli durumlarda kavramları ve özellikleri yeniden farklı örnek ve yaklaşımlarla ele almalıdır.

Matematik dersi kaç yaşına kadar alınmalı? - Haberler

Burada ifade etmiş olduğumuz yöntem basamakları takip edildiğinde; ders ilginç hala gelir ve öğrencilerin derse karşı istekleri uyandırılmış olur. Derse karşı uyarılmış hale gelen öğrenci başarı beklentisi noktasında etkili bir matematik öğretimine sahip olmuş denilebilir.