Normalde elmasın meydana gelmesi için milyarlarca yıl geçmesi gerekir. Günümüzde bilim insanları bu milyarlarca yılı kısaltmayı başardı. Laboratuvar ortamında elmas elde edildi. Bu laboratuvar da elde edilen elmas iki türlüdür. Birincisi bayanların yüzüklerinde bulunan cinstendir. İkincisi ise doğal ortamda bulunan ve kristal şeklinde olan altıgen şeklinde olan elmastır. Avustralya üniversitesinde geliştirilen teknik, yüksek basınç ile karbonun ‘kayakılma’ adı verilen bükme gücüne benzeyen olguyu tecrübe etmesi ile oluşturuldu.

CO2'den Yapılan ve Çevreye Zarar Vermeyen Elmaslar

Elmasın Tarihsel Gelişimi

Genel de kömürün başkalaşması sonucunda elmasın ortaya çıktığı bilgisi vardır. Aslında elmasın geçmişi çok eskidir. İlk kara bitkilerinden bile daha eskidir. Yer bilimciler dünyada elmasın neredeyse tamamının manto da oluştuğunu ve püskürmeler şeklinde yüzeye çıktığını söylemişlerdir. Eğer ticari değeri varsa bu madenlerin olduğu yerlere yer altı madenleri kuruluyor. Bir elmasın oluşması için çok şiddetli sıcaklık gerekmektedir. Bu sıcaklık dünyanın her tarafında mevcut değildir.

Dünyaya düşmüş göktaşlarında da elmas bulunmuştur. Buna nano-elmas denilmiştir. Bunlar mücevher olarak kullanılmayacak kadar küçüktür. Uzayda yüksek hızda çarpışmalar sonucunda oluşmuştur. İlk elmasların çoğu mücevher olarak değil, matkap uçları kesim aletlerinde taşlama çarklarında kullanılmıştır.

Elmasın Oluşumu

Elmasın işlenmesi çok sabır ve aynı zamanda beceri gerektiren bir iştir. Elmas madenciliğinin Hindistan’da 2800 yıllardan daha uzun süreli olduğu görülmektedir. En değerli taşlar Sibirya ile Kanada’nın donmuş topraklarında, çöllerde ve okyanus diplerinde olduğu söylenmektedir. 14. Yüz yıla baktığımızda sanatkârlar elmas üzerinde çalışmaya başladılar. Taşların ışık saçması için gerekli olan kesme işlerine yöneldiler. Yine cilalama teknikleri araştırdılar. Günümüzde ise hala bu teknikleri kullanılmakta ve sürekli geliştirilmektedir.

Elmas; Yunanlılar için tanrının gözyaşları, Romalılar için yıldızlardan kopan parçalar, Hintliler için hastalığı ve kötülüğü uzaklaştıran tılsım anlamına geliyordu. Eski krallıklarda savaşlarda takılan elmas, prensesler güç göstergesi olarak kullanıyordu.

Yüz yıllarca aşkın sembolik ifadesi olan elmas, sevgililer günü, anneler günü, doğum günü, yılbaşı ve evlilik teklifleri gibi birçok gün içinde sembolik hale gelmiştir. Yıllar boyu her zaman önemini korumuş hiçbir zaman değerini yitirmemiştir.