İnsan vücudunun düzenli bir şekilde çalışabilmesi, solunum, dolaşım, boşaltım gibi aktiviteleri düzenli bir şekilde gerçekleştirip, rahat yaşayabilmesi için vücutta çeşitli düzenler kurulmuştur. Bu düzenler sistem adı verilen birkaç unsurdan meydana gelmektedir.
İnsan vücudunda yer alan tüm sistemler, fizyolojik olarak aynı işi yapan organların birleşmesinden oluşur. Örnek vermek gerekirse, boşaltım sisteminde, boşaltım yapan organların tamamı yer alırken, sinir sisteminde, sinirlerle görevli tüm organlar yer almaktadır.
Mükemmel bir organizma halindeki insan vücudunda, vücudun yaşamsal faaliyetlerini tamamen sağlıklı ve düzenli bir şekilde yeterli seviyede devam ettirebilmesi için tüm organların düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmektedir.
Organların sağlıklı ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmeleri, sistemlerin sağlıklı olmasını, vücudumuzdaki sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışma göstermesi de doğal olarak tüm vücudun sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Vücudumuzda bulunan sistemler

  • Dolaşım Sistemi
  • Boşaltım Sistemi
  • Sinir Sistemi
  • Solunum Sistemi
  • Lenf Sistemi
  • Üreme Sistemi
  • Hareket ve Destek Sistemi
  • Sindirim Sistemi

Vücuda alınan besin maddelerinin ve içeriklerinin kana ve hücrelere geçiş yapabilecek kadar küçük parçalar haline ayrılması işlemine sindirim adı verilirken, bu olayın gerçekleşmesinde etkisi bulunan tüm organların bir araya getirildiği gruba ve oluşturulan düzene sindirim sistemi adı verilmektedir.
Diğer tüm sistemlerde aynı sindirim sistemi gibidir. Boşaltım sisteminde boşaltım yapan organların toplanması ve düzenli çalışması boşaltım sistemi grubunu, dolaşım sisteminde de dolaşım yapan organların toplanması ve düzenli çalışması dolaşım sistemi grubunu oluşturmaktadır.

Ana Vücut Sistemleri

Sindirim Sistemi : Vücuda alınan besin maddelerinin ve içeriklerinin kana ve hücrelerin içerisine geçebilecek kadar küçük parçalar haline ayrılmasına sindirim, bunu yaparken oluşan düzene sistemi denir.
Dolaşım Sistemi: Sindirilmiş olan besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere ulaştırılmasını ve hücrelerde oluşan atık maddelerin ve karbondioksitin hücrelerden dışarı çıkarılarak bu şekilde bir düzen oluşturulmasını amaçlayan sisteme dolaşım sistemi adı verilir.
Boşaltım Sistemi: Sindirim yoluyla kana ve hücrelere gelen besin maddeleri, yararlı şekilde kullanıldıktan sonra geriye kalan fazla su, ürik aksit, yararsız ve zararlı tuzlar ve karbondioksit gibi atık maddelerinin vücuttan uzaklaştırılarak, vücudun daha temiz bir halde olmasından sorumlu sistemdir.

Kaynak;