İdrar tahlilleri en sık idrar yolu enfeksiyonlarını veya şeker hastalığını araştırmak üzere yapılır, Ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede de kullanılabilir. idrar tahlillerinin çoğu idrara kimyasal olarak hazırlanmış çubuklar batırıp oluşan renk değişikliklerine göre şeker gibi bazı maddeleri ölçer veya enfeksiyona yol açan mikropların varlığını araştıran hazır kitlerle yapılmaktadır. Bu hazır kitler hastane servislerinde ve doktor muayenehanelerde kullanılabilir. Test sonucunda idrar yolu enfeksiyonunu düşündüren bir sonuç çıkarsa idrar örneği enfeksiyon etkeninin çoğaltılıp saptanması için labaratuara gönderilebilir. Gebelik testi de idrar tahlili ile yapılır ve gebelikte idrara geçen bir hormonun saptanması esasına dayanır.
Hazır Kitlerle İdrar Tahlili : hazır kitlerdeki çubuklar idrara batırıldığında çubuk üzerindeki kimyasal maddelerin idrardaki maddelerle etkileşimiyle olarak çubuktaki renklerde bir takım değişklikler meydana gelir. Çubuk üzerindeki her bir renk karesi idrardaki farklı bir maddeyi ölçer. Belli bir süre bekledikten sonra çubuktaki renkler kutu üzerindeki renk tonlarıyla karşılaştırılıp maddelerin idrardaki miktarı tahmin edilir. Yukarda açıklandığı gibi idrar tahlili ne durumlarda ne için ne amaçla alındığı ve ne gibi yöntemlerle çözülmeye çalışıldığı açıklanmıştır.