Çocuk gelişimi ve büyümesi için aynı zamanda çocuklarda zihinsel gelişimin hızlanması adına gece uykusu çocuklar
için çok önemlidir.Çocukların uyku düzeninin bozulmasına sebep olan en önemli etkenlerden biri de geniz etidir.Geniz etinin büyümesi çocuğu ağızdan nefes almaya zorlayacağından enfeksiyon hastalıkları ve bunun yanı sıra sinüzit, büyüme geriliği, ortodontik bozukluklar,  dikkat eksikliği ve buna bağlı okul başarısızlığı gibi problemleri de beraberinde getirmektedir.
 
Düzenli ve kaliteli uyku tüm bireyler için önemlidir ancak büyüme çağında ki çocuklar için çok daha dikkat edilmesi gereken bir konudur.Geniz etinin büyük olması burun tıkanıklığına sebep olacağından çocuğun ağız yoluyla solunum yapmasına neden olacaktır ağızdan alınan hava filtre edilemediğinden dışarda ki kirli mikroplu hava boğaza ulaşmış olur ve üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olur.
 
ÇOCUKLARDA BADEMCİK VE GENİZ ETİ AMELİYATI
Genizeti Ameliyatı - Adenoidektomi
 
Ayrıca geniz eti bulunan çocuklarda işitme kayıbı, horlama, ağızdan soluma, gece öksürmeleri, burun ve geniz akıntıları gözlenir. İlaç tedavisine cevap vermeyen çocukluk çağı sinüzitlerinde geniz eti düşünülmelidir. Sinüzite bağlı göz komplikasyonlarında  da geniz eti akla gelmelidir. İlaç tedavisinden fayda görülmediği takdirde ameliyata başvurulur.