Feminizm; tanım olarak bakılacak olursa politik, etik ve sosyal olan A’dan Z’ye tüm ortamlarda kadının özgürlüğünü savunmakta olan bir akım olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyada kadınların daha düşük görülmesinden dolayı ortaya çıkan bu akım, bu söz konusu düzeni yıkıp, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya kurmayı amaçlıyor.
Feminizm; asla erkekleri katletmek, erkeklerden nefret etmek gibi düşünceleri savunmamaktadır. Aksine, erkeklerin de haklarını savunmaktadır. Sadece erkek ve kadınların eşit olduğunu, ortada ne kadının erkeğe, nede erkeğin kadına bir üstünlüğünün olmadığını söylüyor.
Feminizm, yalnızca kadınların değil aynı zamanda çok sayıda erkeğinde savunduğu bir akım olarak ön plana çıkıyor. Çünkü bu söz konusu akım, toplum içerisinde yaşanmakta olan ve her gün sık sık gördüğümüz kadın ve erkeklerin eşit şekilde muamele görmemesinden doğmuş ve bu eşitsizliğe artık dur deme vakti gelmiştir denilerek ortaya çıkmıştır.

Feminist Kime Denir?

Feminizmi tanım olarak açıkladık. Peki gün içerisinde gerek haberler, gerekse sosyal medyadan çok kez duyduğumuz “Feminist” Kime denmektedir?
Büyük veya küçük farketmez bir topluluk içerisinde kadının alışılmışın bir tık daha üzerinde ses çıkarmasında, erkeklerin direkt olarak “feminist misin” sen diyerek tepki vermesi bu kavram üzerinde daha da merak uyandırmaktadır.
Bilinçsiz erkeklerin pek bilmediği, altını doldurmaya çalıştığı bu sözcük, feminizm akımını savunmakta olan, destekleyen ve çözümlemeye çalışan nitelikli kişiler için kullanmaktadır.
Ancak feminist sözcüğü sadece kadınları nitelemek ve belirtmek için kesinlikle kullanılamaz. Feminizm akımını destekleyen erkekler de yine feministdirler. Bu bağlamda kadın ve erkeklerin eşit olduğunu savunan herkese bu sıfat eklenebilir ve eklenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Feminizm Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Feminizm akımının daha güçlendirilmesi ve temellenmesi için kadınlara yönelik bilimsel anlamda ilk topluluk Hollanda üzerinde kurulmuştur. Bu topluluğun tarihi çok eskidir ve 1785 yılına dayanır.
19.yüzyıla gelindiğinde ise kadınlara eşit bir şekilde yaklaşılmadığı ve hor görüldüğü çok sayıda kişi tarafından tamamen fark edilmiş ve reddedilemez bir hal almıştır. Bu eşitsizlik ve adalet inancı çoğaldıkça feminizm akımıda güçlenmiştir.

Feminizm’in Kurucusu Kimdir?

Feminizm’in kurucusu sosyalist Charles Fourier’dir. Feminizm çatısı altında bir araya gelen kadınların ilk gerçek, organize bir şekilde yapıldığı toplantısı 1848 yılında Foruier önderliğinde New York’ta yapılmıştır.