Epidural anestezi spinal anesteziyle birbirine benzer.  Bu işlemde de hastanın sadece  belden aşağısı uyuşmaktadır.
Ancak spinal anestezide hasta ayaklarını herhangi bir şekilde oynatamazken epidural anestezide hiç bir şey hissetmemesine rağmen hasta ayaklarını oynatabilir. Bu işlem daha çok sezeryan doğum ameliyatlarında uygulanmaktadır bunun yanında alt ekstremite ameliyatlarında da uygulanır diz protezi, varikosel, hemoroid vs.
Epidural anestezinin etkisi spinal anesteziden geç başlar ancak idame dozlarında yapılabilmesi nedeniyle uzun süre devam ettirilebilir. Çünkü epidural anestezide hastanın belinden takılan kateter (Katater büyük toplardamarlara takılan esnek boru sistemidir) birsüreliğine kalıcıdır. Hasta belinden aşağısında kesinlikle bir ağrı yada acı hissetmez.
Doktorumuzun Epidura Anestezi İle Doğum Hakkında Yorumu :

Epidural anestezi nasıl yapılır?
Öncelikle hasta bilgilendirilir ve tercihi göz önünde bulundurulur eğer hasta kabul ederse ;
Öncelikle hastaya elinden veya koldan damar yolu açılır, tansiyon aleti,ekg elektrodları bağlanır, hasta monitörize edilir.
Eğer bunlarda herhangi bir sorun yoksa işleme başlanır .
Hasta ameliyat masasında oturur pozisyona getirilir çenesini göğsüne yaslaması ve belini dışarı doğru çıkarması istenir.
Bu işlemde anestezi uzmanı tarafından yapılır işlem yapılırken hasta bilgilendrilir önce sırtı temizlendikten sonra  spinal anestezide lomber 3-4 bölegesinden uygulanan kateter burada 1.  Servikal bölgesine uygulanır tek doz yapılabildiği gibi kalıcı kateterle uzun süre de uygulanabilir.
Genel anesteziden avantajlı bir işlemdir hastanın operasyon sonrasındada ağrı duyması engellenmiş olur . uyanma sorunu yaşamaz bilinci açık bir şekilde hiçbir ağrı hissetmeden operasyon gerçekleşir
Epidural anestezinin yan etkileri nelerdir?
Epidural anestezide operasyon sonunda ve geçen 1-2- gün içinde baş ağrısı görülebilir. Nadiren tansiyon düşmesi, ilaçlara bağlı alerjik etki (kaşıntı kızarıklık gb.)  anestezinin tek taraflı olması sadece sağ tarafın uyuşması yada sol tarafın uyuşması gibi ( bu durumda kateter yeniden takılır )
Epidural anestezi kimlere uygulanmaz ?
Pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalarda, aşırı korkan panik ataklı hastalarda, uygulama yerınde yani sırt bölgesinde herhangi bir enfeksyon yada deri hastalığı olan kişilerde, amelıyat gününden önceki 10 gün içinde aspirin vb gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilere epidural anestezi uygulanamaz.
Epidural anestezi tek yapılabildiği gibi spinal anesteziyle birliktede uygulanabilir bunun herhangi bir yan etkisi yoktur tam tersine hastaya rahatlık sağlar .