Aşağıda yer alan belirtiler sizde de varsa siz de Obsesif Kompulsif bozukluğu olabilir.
Genellikle obsesif kompulsif bozukluğu için öngörülen tanılar hemen hemen aynı kalmakla beraber, tanılarda zaman içinde değişiklikler olmuştur. Tıp kitaplarına göre obsesif kompulsif tanısı koymak için kişinin hem takıntı hem de zorlantı şikayetlerinin görülmesi gerekmektedir.
 
 
Obsesif düşünce ilk olarak ısrarlı fikir, düşünce ve dürtüler olarak ortaya çıkar. Mesela çocuğunu çok seven bir baba çocuğunu öldürme fikrinden bir türlü kurtulamaz. Kompulsif kelimesinin tanımı ise sürekli kendi kendini tekrarlayan belirli bir amaca yönelik, bir takıntıya cevap olarak ve belirli kuralları olan sterotipik hareketlerdir.
 
 
Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre aşağıda yer alan 8 maddenin 4ünü taşıyan hastalarda obsesif kompulsif bozukluğu rahatsızlığı görülmektedir.
 
 

  1. Katı ve inatçı olma
  2. Parayı gelecekte olacak felaketler için kurtarıcı olarak görmektedir bu yüzden hem kendisine hem de başkalarına para harcama konusunda cimri davranır.
  3. Başkaları aynı işi tam anlamıyla kendi yaptığı gibi yapmayı kabul etmediği sürece başkalarıyla grup çalışması içinde olmaktan hoşlanmaz.
  4. Yapılan işin aslını unutacak kadar ayrıntılara, kurallara, listelere, sıralamalara, organize etmek için uğraşır.
  5. İşin bitmesini engelleyecek kadar mükemmeliyetçilik gösterir.
  6. Boş zamanlarını değerlendirme, etkinlik ve arkadaşlarından uzak kalıncaya kadar kendini işe adar.
  7. Özel bir değeri olmasa bile eskimiş eşyaları gözden çıkaramaz.
  8. Ahlak doğruluk ya da değerler konusunda vicdanının sesini aşırı derecede dinler ve esneklik gösteremez.