Bipolar bozukluk diğer adı ile manik depresif hastalık günümüzde sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birisidir ve kişinin iş hayatından sosyal hayatına kadar her yerde riskli davranışlar sergilemesine ve tedavi sürecine gidilmediği taktirde intahar ile sonuçlanabilecek ciddi bir ruhsal hastalıktır.
 
Bipolar bozukluğu olan kişilerde davranışlarında sergilediği tavırlarda ani değişimler gözlemlenebilmektedir. Bipolar bozukluğa sahip olan kişiler bunu kendileri kolay kolay fark etmezler, genellik yakın çevresi ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından ilk fark edilmektedir.
 
Bipolar bozukluk davranışları doktorlardan tarafından iki şekilde açıklanmaktadır. Birincisi mani olarak adlandırılan aşırı bir şekilde yükselmiş olan duygular, diğeri ise depresyon olarak adlandırılan aşırı üzgün ve isteksiz olma halidir.
 
 
Mani ve depresyon belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir ve her birey tamamen farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Mani belirtileri arasında en sık karşılaşılan belirtiler; çok enerjik olma, kolay sinirlenebilme, çok az uykunun yeterli olması, konuşkan olma, zihnin yeni ve enerjik fikirler ile dolu olması gibi davranış durumlarıdır. Depresyon belirtileri ise; aşırı uyuma, uyku problemi, iştah kapanması, iştahta artma, huzursuzluk, ilgi kaybı, suçluluk duygusu, intihar düşünceleri gibi belirtilerdir.