Günlük iş yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman karıştırılan aylar ve sıralamaları bunun yanında sürekli olarak sorulan hangi ay kaçıncı ay sorusuna istinaden bir daha karıştırılması ve sürekli hatırlanması amacıyla hazırlanan özet herkes için yararlı bir içerik olacaktır. Yapılan anketlerde ilk 2 ay ile son 2 ay dışındaki ayların sürekli olarak karıştırıldığı ve ilk sorulma esnasında bilinemediği gözlemlenmiştir.

Ayların Sıralaması

 1. Ocak – Birinci Ay
 2. Şubat – İkinci Ay
 3. Mart – Üçüncü Ay
 4. Nisan – Dördüncü Ay
 5. Mayıs – Beşinci Ay
 6. Haziran – Altıncı Ay
 7. Temmuz – Yedinci Ay
 8. Ağustos – Sekizinci Ay
 9. Eylül – Dokuzuncu Ay
 10. Ekim – Onuncu Ay
 11. Kasım – On Birinci Ay
 12. Aralık – On İkinci Ay

İlk olarak Ocak ayı yılın 1. ayıdır ve aynı zamanda kış mevsiminin de 2. ayı olma özelliği taşımaktadır. Hangi ay kaç çeker sorularına yanıt olarak da ocak ayı her zaman için 31 günden oluşmaktadır. Sanılanın aksine şubat ayı dışındaki hiçbir ayın gün sayılarında bir değişiklik yaşanmamaktadır. Şubat ayı 2. ay olmakla birlikte kış mevsiminin de son ve 3. ayı olarak bilinmektedir. Şubat ayı seneler baz alındığında gün sayısında farklılıklar taşıdığı görülmektedir. 1 yıl 365 gün 6 saat olduğu için her 4 yılda bir bu fazla 6 saat 24 saati tamamlamaktadır bunun sonucunda ise şubat ayı 3 yıl boyunca 28 çekerken 4. yıl 29 çekmektedir. 2020 yılında şubat ayı 29 çekecektir.
İsmini Roma savaş tanrısından alan Mart ayı yılın 3. ayı olurken ilkbahar mevsiminin de 1. ayı olma özelliği taşımaktadır. Mart ayıda gene her yıl 31 gün çekmektedir. Görüleceği üzere Ocak 31 ve Mart ayı 31 çekerken şubat ayı 28 çekmektedir. Hangi ay kaç çeker konusunda Ocak ayından başladığınızda 1 ay yüksek 1 ay düşük çekmektedir. Denge Temmuz ve Ağustos aylarında bozulmakta ve bu iki ayda 31 günden oluşmaktadır.
Nisan ayı ilkbahar mevsiminin 2. ayıdır ve yılında 4. ayıdır. Nisan ayı her yıl 30 gün çekmektedir. Hangi ay kaçıncı ay diye incelendiğinde sayı ve ayların isimlerinin birlikte ezberlenmesi doğacak karışıklıkları önlemektedir. Mayıs ayı yılında 5. ayı olmakla birlikte ilkbahar mevsiminin 3. ayı olma özelliği taşımaktadır ve her yıl 31 gün çekmektedir. Yaza merhaba diyen yılın 6. ayı ise Haziran ayıdır ve yaz mevsiminin 1. ayı olarak kabul edilmektedir. Haziran ayı her yıl 30 gün çekmektedir. Aylar ve günleri hesaplanırken Temmuz ve Ağustos dışındaki aylar 1 üst 1 alt şeklinde gitmektedir.
Temmuz ayı yazın 2. ayı olurken yılında 7. ayıdır. Ağustos ayı ise yılın 8. ayı ve yaz mevsiminin son ayıdır. Bu iki ayda 31 gün çekmektedir. Sonbahar mevsiminin giriş ayı olan Eylül ayı ise 30 gün çeker ve yılın 9. ayıdır. Ekim ayı yılında 10. ayı olup 31 gün çeker ve sonbaharın 2. ayıdır. Kasım ayı ise yılın 11. ayıdır ve 30 gün çeker. Kasım ayı sonbaharın 3. ve son ayıdır. Aylar ve günleri incelendiğinde Aralık ayı her zaman 31 çekmektedir. Aralık ayı ise 31 gün çekmektedir ve yılın 12. ayıdır. Kış mevsiminin ise ilk ayı olarak kabul edilmektedir.

Hangi Aylar Kış Ayıdır?

 • Aralık – Kış mevsiminin 1. (birinci) ayıdır
 • Ocak – Kış mevsiminin 2. (ikinci) ayıdır
 • Şubat – Kış mevsiminin 3. (üçüncü) ayıdır

Hangi Aylar İlkbahar Ayıdır?

 • Mart – İlkbahar mevsiminin 1. (birinci) ayıdır
 • Nisan – İlkbahar mevsiminin 2. (ikinci) ayıdır
 • Mayıs – İlkbahar mevsiminin 3. (üçüncü) ayıdır

Hangi Aylar Yaz Ayıdır?

 • Haziran – Yaz mevsiminin 1. (birinci) ayıdır
 • Temmuz – Yaz mevsiminin 2. (ikinci) ayıdır
 • Ağustos – Yaz mevsiminin 3. (üçüncü) ayıdır

Hangi Aylar Sonbahar Ayıdır?

 • Eylül – Sonbahar mevsiminin 1. (birinci) ayıdır
 • Ekim – Sonbahar mevsiminin 2. (ikinci) ayıdır
 • Kasım – Sonbahar mevsiminin 3. (üçüncü) ayıdır

 
Kaynaklar: