Febril Konvülsiyon bir diğer adıyla ateşli havale ateş eşliğinde oraya çıkan bir havale çeşididir. Çocuklarda yaygın olarak görülmektedir. Sıklıkla 6 ay-5 yaş arasında çocuklarda görülmektedir. Havale 38,5 ateşte veya daha yüksek ateşle ortaya çıkıp havale ile bilinç kaybı, gözlerde kayma, dudaklarda morarma, nefesin kesilmesi, vücutta kasılma, idrar veya tuvalet kaçırma olarak görülmektedir. Ateşli havaleler genelde 3 dakikadan kısa olduğu için tıbbi müdahale edilene kadar havale bitmiştir. Basit havale olarak adlandırılan havaleler 15 dakikadan kısa süren ve 24 saat içinde genellikle tekrarlanabilir.
 
Bu nöbetlerin tekrarlanma nedenleri ise;
• Sık sık enfeksiyon geçirme
• 1 yaşın altında geçirilen havale
• Genetik olarak bu riski taşıması özellikle anne ve babada sara ya da ateşli havale geçmişi bulunması
• Ateşin hafif yüksekken bile havale geçirenler
• Ateşin yükselmesi ve havale süresi 2 saatten az olanlar
 
Unutulmaması gereken doğru olarak kabul edilen bir başka yanlış ise ateşli havale ile sara nöbeti birbirine karıştırmaktır. Kesinlikle doktor kontrolü gerektiren bir sağlık durumudur.