Adet döneminde olan bir kadının hangi duaları okuyup, okumayacağı açık açık belirtilmiştir. Adet döneminde olan veya yeni doğum yapmış olan bir kadın besmele çekebilir, ya da kelime-i tevhid getirebilir. Bunların yanında aynı zamanda Elhamdülillah demesinde bir sakınca yoktur. Eğer tövbe etmesi gereken bir şey yaptıysa tövbe amaçlı olan duaları ve diğer tüm duaları okuyabilir. Aynı zamanda zikir çekebilir. Fakat salavat getiremez.
Konunun çok tartışmaya açık bir konu olmasına rağmen, adetli kadınların Kurana dokunmadan Kuran’ı okumaları gerektiği yönünde yer yer ifadeler bulunan kaynaklar vardır. Ama adetli iken kadınların (aynı zamanda cünup kişilerin de) Kuran’ı Kerim’i okumaması veya Kuran’a dokunmaması ya da camiye girmemesi gerektiğini söyleyen hadisler de bulunmaktadır.  Bu yüzden bu konu tartışmalıdır.
Kısacası adetli kadınların ve cünup bireylerin Kuran’ı Kerim’i okumasını yasak olarak nitelendirmiş birçok kaynak bulunmasına karşın, Şafi ve Maliki mezheplerindeki çok sayıda kaynak ise bu konuyu bu şekilde sınırlandırmamıştır. Çünkü bir kadının adet döneminin bir süre boyunca devam etmekte olduğunu fakat cünup olmanın gusül alınarak sorun olmaktan çıktığının altı çizilmiştir.
Ancak bu söz konusu dönemler içerisinde de İslami bilgilerin tekrar okunup öğrenilmesinde herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Yasak olan asıl şey Kuran’ı okumaktır. Allah’ın isimleri zikredilebilir. Esma’ül Hüsna rahatlıkla okunabilir ve her türlü dua edilebilir.

Adet döneminde okunabilecek dualar

Bu bahsettiklerimiz haricinde, adet döneminde olan bir kadın niyaz etme veya Allah’tan bir şeyi dileme, ya da günahları affetmek için yalvarma amacıyla birlikte ezberinden Kuran’ın dua içeren bölümlerini okuyabilir. Bunlar Rabbena Atina, Rabbenafiğli, Felak ve Nas gibi dualar olarak ön plana çıkmaktadır.
Aynı zamanda adet döneminde olan bir kadın La ilahe illallah veya Sübhan Allah diyerek Allahu Teala’yı hatırlama amacıyla bir tesbihatı da kendi kendine yapabilir. Buda yasak değildir.
Bu dönem içerisindeki bir kadının mezarlık ziyareti gerçekleştirmesi konusunda herhangi bir engel veya sıkıntı yoktur. Yine niyaz amacıyla burada Fatiha duasını okıuyabilir, Fatiha okumasında da herhangi bir sıkıntı yoktur. Başında besmele çekip çekmemek fark etmemektedir. Ancak Ayet-el Kürsi ve İhlas Suresi dua içermeyen surelerdir. Yani adet döneminde bir kadın veya cünup halde bulunan bir kişi bu söz konusu sureleri kesinlikle okuyamaz.
Nihat Hatipoğlu’nun Kuran ve Sünnet programında kendisine yöneltilen Regl durumunda dua okunur mu? sorusuna verdiği cevap aynen şu şekildedir:

“Bir hanımın regl halindeyken dua okumasında dinen hiçbir engel yok. Sadece regl halindeyken yapılmayacak şeyler namaz kılınamaz, Kuran’ı kerim’i elle dokunması doğru değildir, hemen hemen bu konuda tüm İlam alimleri ittifak halindedirler. Ama dua okumakta, hatta korunmak niyetiyle Ayetel Kürsi,Fatiha, Amenerrasülü okur. Korumak niyetli sakıncası yok, fakat ibadet niyetiyle temizlendiği günlerde okunmalı. Bu neden böyle? Bu kadına verilen özel bir durum, kadınlar bu dönemde dinlenmelidir. Kadınların bu dönemde ibadet sorumlulukları bulunmamaktadır.”