20lik dişler ağzımızda 17 ile 25 arasında çıkmaya başlayan dişler olduğundan dolayı bu ismi almıştır. İşlevsel olarak hala yararlı olup olmadığı tartışılan bu dişler toplamda 4 adet olmaktadır ve kimi insanlarda daha fazla da görülebilmektedir.
 
Vücudumuzun her organının belirli bir işlevi vardır. 20lik diş ile ilgili akıllara gelen sorulardan birisi olan 20lik dişin ne gibi faydası vardır cevabını aslında atalarımızın zamanını düşünerek bulabilir. Önceleri pişirilerek yenmeyen yiyecekleri parçalayabilmek için sonradan oluşan bu dişler bizlere atalarımızdan miras olarak kalmıştır. Çene yapımız zamanla daraldıkça bu dişler için yer kalmamaktadır ve zamanı geldiğinde çıkmaya çalışan bu dişler, çenemizin içerisinde sıkışarak bizlere zor anlar yaşatmaktadır. Bu yüzden de diş hekimleri tarafından çekilmesi önerilmektedir.
 
Yalnız 20 lik dişlerimizin çekilme işlemi diş hekiminizin vereceğe karara bağlıdır. Her çıkan 20 lik diş için çekilme kararı alınmamaktadır.
 
20lik dişleriniz eğer çıkmadan ağrı ile karşı karşıya kalırsanız, dişin çenenizde sıkışıp kalması ve yeterli alana sahip olamaması durumunda, 20lik dişiniz bulunduğu yerde iltihap oluşumuna sebebiyet veriyorsa, 20lik dişlerinizin diğer dişlere zarar verme ve kist oluşma durumlarında çekilme kararı verilmektedir.